בצל

קובץ pdf

אירטי

זן בכיר בעשרה ימים מהזן מיקאדו של "הזרע"
זריעות מומלצות 25/10-5/11
צורת סביבון.
מוצק ביותר, חיי מדף ארועים.
צבע חום מבריק, קליפות סגורות.


קודה
מקביל בימי הגידול כמו המיקאדו של "הזרע".
זריעות מומלצות 5/11-20/11
צורה עגולה יפה.
קליפות חומות סגורות היטב.
מוצקות מצויינת.
חיי מדף ארוכים.