בצל ירוק / לוף

קובץ PDF

בצל ירוק פרדה
סינגל סטם
(טיפוסים יפנים)
 • אחידות גבוהה
 • צבע ירוק עז.
 • ללא התבצלות.
 • רגישות נמוכה לטריפס.
 • זנים בעלי עלווה זקופה, שאינם נוטים לרביצה.
 
ברלטה
 • טעם עדין וארומה משובחת.
 • מתאים לזריעות חורף.
 • רגיש לרביצה.
 • סבילות נמוכה למחלות עלים ולתריפס.
לוף לוף בארבי
(בולגרי ענק) 
 • אחידות גבוהה. 
 • גבעולים ארוכים ולבנים. 
 • מתאים לשוק הטרי ולתעשייה.

 

F1 סטרייקר
 • זן מכלוא.
 • צבע עלווה כהה. 
 • זן בכיר.
 • אחידות גבוהה. 
 • סביל ביותר להפרגה.