ספקים
עדן זרעים הינה המייצג הבלעדי של חברות הזרעים
  • Bejo Zadden
  • Pop Vriend
  • Fito Semillas
  • Panam
     ומייצגת על בסיס מוצרים חברות רבות כגון:     
  • United Genetics
  • Takii Seed
  • Hollar Seeds