כנות

קובץ PDF

לאבטיח טטסקבוטו
(מקסימה Xמוסקטה)
מתאימה למגוון רחב של זני אבטיח.
מתאים גם למלפפון.
אחידות מצוינת, גבעול נוח להרכבות.
צימוח חזק ועמידות טובה למחלת שורש.
לעגבנייה ארמדה מתאימה למגוון של זני עגבניות.
נביטות מצוינות ואחידות טובה.
תוספת יבולים.
צימוח בינוני חזק.
אגיס מתאימה למגוון של זני עגבניות.
נביטות מצוינות ואחידות טובה.
תוספת יבולים.
צימוח חזק.
לחציל ג'אווה בכיר.
צימוח מצוין בטמפרטורות נמוכות.
עמידות גבוהה לורטיציליום ופוזריום.
ברוטוס מערכת שורשים מפותחת שמספקת לצמח הזנה גם בחורף. תוספת ייבולים ללא שינוי תכונות הרוכב.
 Rs – Bacteria wilt
For – Fusarium Crown & Root Rot
Pl – Corky root rot
Fol – Fusarium wilt (F. sp. lycopersici)
Vd – Verticillium wilt
Ma Mi Mj-Root knot
Fol 1,2,3 Fusarium Wilt
ToMV – Tomato Mosaic
 
 
עמידות גבוהה- ++
סבילות- +