סלרי

קובץ PDF

סמבה  זן מכלוא.
יבול גבוה.
צבע ירוק כהה.
גבעולים דחוסים.
מרקם חלק ללא סיבים.
סביל להפרגה.
ללא סדקי גידול.
ג'ייב זן מכלוא.
פטוטרות ארוכות.
קולס צלינדרי.
סבילות טובה להפרגה.
טווח מועדי שתילה רחב

סלרי ראש

סיזאר

שתילות אוגוסט – מרץ.
אשרוש עגול וחלק.
מתאים לשוק הטרי ולתעשייה.

בריליאנט

שתילות אוגוסט – אוקטובר.
אשרוש עגול וחלק.
צבע פנימי לבן יפה.
מתאים לשוק הטרי ולתעשייה.

סאמר

זן שמתאים לקיץ.
אשרוש עגול וחלק.
צבע פנימי לבן יפה.
שתילות מאי-אוגוסט

הלנה /

    אלישיה

שתילות אוגוסט-אוקטובר
אשרוש עגול וחלק.
מתאים לתעשייה ולשוק הטרי
.