פלפל אדום

קובץ PDF          

המלצות לגידול פלפל
 
   

     

       748

מתאים לכל תקופת השתילות בערבה.
עתיר יבול, אחידות פרי גבוהה.
איכות פרי מעולה ויבול גבוה.
פרי בלוקי איכותי, קטיף קל.
צמח חזק בעל כיסוי עלוותי טוב.
גודל פרי L.XL שקול.
חנטה טובה בטמפרטורות נמוכות.
עמידות L-4, Tm:0-3 סבילות TSWV
  
   רמונטה
זן לשתילות אביב וקיץ בשטח פתוח.
צימוח חזק, פרקים קצרים, כיסוי עלוותי טוב.
פרי בלוקי חצי מוארך, עבה דופן
ניתן לקטיף ירוק ואדום עז בהבשלה
אחידות גודל פרי וצורה גבוהה.
עמידות 0-2 Tm סבילות TSWV

Pepper mild mottle virus 0,1,2,3  וירוס הכתמים של הפלפל Tm: 0-3
 
 
Tomato spotted wilt virus וירוס הנבילה של העגבניה TSWV