שומר

קובץ PDF
  
 מבחן זנים 2007   
 מבחן זנים 2009       
 
מבחן זנים 2011
   

יתרונות זני המכלוא

  • צבע קולס לבן מבריק.

  • אחידות גבוהה ואחוז פחת נמוך.

  • טעם וארומה מצוינים.

  • סבילות למחלות נוף ולהפרגה.

  • נוף מרוסן, פחות רקבונות והחמה של שולי העלה.

        עומד שתילה מומלץ 8000-9000 שתילים לדונם.

זן

ימי גידול מועדי שתילה מומלצים (חודשים בשנה) הערות
חורף קיץ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
אוריון 85 70      --  ----  ----    --  ----  ----       בכיר, צבע לבן צחור.
קולס שטוח גבוה.
ויקטוריו 95 80                  ----  ----  ---- ---- יבול גבוה.
עגול עם נטייה לפחוס.
סולריס 85 75  ----  ----              ----  ----  ----   לבן צחור, יבול גבוה.
קולס עגול ויפה.
ג'מיני  95  85  ----  ----              -----  ----  ----  ---  לבן, יבול גבוה, קולס
עגול יפה, סבילות טובה להפרגה.