תבלינים

  
קובץ  PDFבזיל ירוק  

    עירית חומעה
  פטרוזיליה
שטוחת עלים
 ומסולסלת
כוסברה      

צטרה
לובג'
קורנית
מיורם צ'רביל
מליסה
רשד
מרווה
שמיר